مفاهیم اولیه هوش مصنوعی

مفاهیم اولیه هوش مصنوعی

توضیحات

در جلسه اول هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «مفاهیم اولیه هوش مصنوعی»، سرفص ها، منابع و نکات اولیه درس و نیز فصل اول درس هوش مصنوعی شامل تعاریف و مفاهیم پایه ای درس ارائه می شود. ابتدا تعاریف مختلف هوش مصنوعی از منظر نگاه دانشمندان مختلف ارائه می‌شود. سپس مفاهیمی همچون عمل انسان‌گونه، تفکر انسان‌گونه، عمل عقلایی و تفکر عقلایی مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شود. همچنین این مفاهیم با هم مورد مقایسه واقع می‌شود. در انتها یک تست هوش مصنوعی که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آمده است مطرح شده و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی