فراتر از جستجوهای کلاسیک

فراتر از جستجوهای کلاسیک

توضیحات

در جلسه ششم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «فراتر از جستجوهای کلاسیک»، فصل چهارم درس هوش مصنوعی تدریس می‌شود. الگوریتم‌های جستجوی محلی و جستجو در محیط‌های پیچیده‌تر مطالب مهم این جلسه را تشکیل می‌دهند. ابتدا جستجوی محلی و مسائل بهینه‌سازی مورد بحث قرار می‌گیرد. الگوریتم تپه‌نوردی با مثال 8 وزیر ارائه می‌شود. سپس الگوریتم شبیه‌سازی ذوب فلزات مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن الگوریتم جستجوی پرتو محلی تدریس می‌شود. بعد از آن الگوریتم‌های ژنتیکی شرح داده می‌شوند. سپس 4 تست مهم هوش مصنوعی که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات آمده‌اند مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد. آنگاه به سراغ بخش دوم این فصل یعنی جستجو در محیط‌های پیچیده‌تر می‌رویم. مسائل غیرقطعی و درخت‌های جستجوی AND-OR مورد بحث قرار می‌گیرد. جستجو در محیط‌های مشاهده پذیر جزئی، جستجو بدون مشاهده پذیری، جستجو همراه با مشاهده، مسائل جستجوی آنلاین، عامل‌های جستجوی آنلاین و جستجوی محلی آنلاین مطالب انتهایی این جلسه را تشکیل می‌دهند.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی