استنتاج منطق مرتبه اول و ویژگی‌های زبان‌های بازنمایی

استنتاج منطق مرتبه اول و ویژگی‌های زبان‌های بازنمایی

توضیحات

در جلسه سیزدهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «استنتاج منطق مرتبه اول و ویژگی‌های زبان‌های بازنمایی»، فصل نهم درس هوش مصنوعی (استنتاج منطق مرتبه اول) آغاز می‌شود. دو مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) ویژگی‌های زبان‌های بازنمایی 2) استنتاج منطق مرتبه اول. در فصل هفتم الگوریتم‌های صحیح و کاملی برای استنتاج در منطق گزاره‌ای بررسی شد. در این فصل این روش‌ها به منطق مرتبه اول تعمیم داده می‌شود. در بخش اول قوانین استنتاج روی سورها و نحوه‌ی کاهش استنتاج در منطق مرتبه اول به منطق گزاره‌ای شرح داده می‌شود. سپس الگوریتم‌های زنجیره‌سازی جلورو، زنجیره‌سازی عقب‌رو و رزولوشن در این منطق بررسی خواهد شد. ابتدا تبدیل FOL به منطق گزاره‌ای شرح داده می‌شود. سپس به یکسان سازی و بیان قانون Modus Ponens پرداخته می‌شود. آنگاه الگوریتم یکسان‌سازی با جزئیات کامل تدریس می‌شود. پس از آن 2 تست مهم هوش مصنوعی در خصوص این مطالب از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد. آنگاه به عبارات معین مرتبه اول پرداخته می‌شود. سپس الگوریتم زنجیره‌سازی جلورو (FC) و بعد از آن الگوریتم زنجیره‌سازی عقب‌رو (BC) تشریح می‌شوند. در انتها یک تست دیگر هوش مصنوعی در این خصوص از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر مطرح شده و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی