حل مسئله به کمک جستجو - بخش دوم

حل مسئله به کمک جستجو - بخش دوم

توضیحات

در جلسه چهارم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «حل مسئله به کمک جستجو - بخش دوم»، ادامه فصل سوم درس هوش مصنوعی تدریس می‌شود. در جلسه قبل، فرموله‌سازی مسائل جستجو و الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه تدریس شد. در این جلسه نوبت به الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه می‌رسد. ابتدا الگوریتم جستجوی اول-بهترین حریصانه (GBFS) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد پیچیدگی زمانی و حافظه‌ای آن بحث می‌شود. سپس الگوریتم جستجوی *A مورد بحث قرار می‌گیرد و شرایط بهینگی، شرایط سازگاری و قضایای مربوطه و مبحث کانتورها کاملاً شرح داده می‌شود. در ادامه الگوریتم جستجوی *A وزن‌دار مورد بحث قرار می‌گیرد و شرایط بهینگی آن شرح داده می‌شود. همچنین در مورد پیچیدگی زمانی و حافظه‌ای این الگوریتم‌ها بحث می‌شود. پس از آن الگوریتم جستجوی *IDA به تفصیل و با شرح کامل آموزش داده می‌شود. سایر الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه به جلسه بعد موکول می‌شود. در طی این درس 4 تست مهم هوش مصنوعی که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات آمده‌اند مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی