عامل‌های مبتنی بر دانش و مفاهیم منطق و استنتاج

عامل‌های مبتنی بر دانش و مفاهیم منطق و استنتاج

توضیحات

در جلسه دهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «عامل‌های مبتنی بر دانش و مفاهیم منطق و استنتاج»، فصل هفتم درس هوش مصنوعی (عامل‌های منطقی) آغاز می‌شود. سه مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) عامل‌های مبتنی بر دانش 2) مفاهیم منطق 3) منطق گزاره‌ای و نحوه استنتاج. ابتدا عامل‌های مبتنی بر دانش شرح داده می‌شود. سپس دنیای ومپس (Wumpus) تشریح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس چندین مثال ارائه و بررسی می‌شوند. سپس مفهوم منطق با چندین مثال مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مفاهیم استنتاج، منطق گزاره‌ای و نحو و معنا تشریح می‌گردد. آنگاه پایگاه دانش گزاره‌ای دنیای ومپس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. آنگاه نوبت به روش‌های استنتاج و شرح دقیق آنها می‌رسد. سپس اثبات قضیه در منطق گزاره‌ای و هم‌ارزی و ولید بودن، قضیه استنتاج، ارضاپذیری و قوانین استنتاج به ترتیب شرح داده می‌شوند. آنگاه 3 تست مهم هوش مصنوعی در خصوص این مطالب از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد. در انتها مبحث رزولوشن مطرح و در مورد آن به تفصیل صحبت می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی