عامل‌های هوشمند

عامل‌های هوشمند

توضیحات

در جلسه دوم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «عامل‌های هوشمند»، فصل دوم درس هوش مصنوعی به طور کامل تدریس می‌شود. ابتدا تعریف عامل‌ها و نحوه عملکرد آنها در محیط به طور مفصل مورد بحث قرار داده می‌شود. سپس مفهوم عملکرد عقلایی (Rationality) مطرح شده و به شکل عمیق بررسی می‌گردد. در این خصوص عامل عقلایی، عامل دانای کل، یادگیری و خودمختاری توضیح داده می‌شوند. محیط‌های وظیفه(Task Environments) معرفی و شرح داده می‌شود. طبیعت محیط‌ها مطرح و محیط وظیفه شناخته می‌شود و تمامی ویژگی‌های محیط وظیفه شمرده شده و تشریح می‌گردد. سپس ساختار عامل‌ها و برنامه‌های عامل (Agent Program) معرفی و تشریح می‌گردد. همچنین انواع عامل‌ها از قبیل عامل‌های واکنشی ساده و عامل‌های واکنشی مبتنی بر مدل، عامل‌های هدف‌گرا و عامل‌های مبتنی بر سودمندی و در آخر عامل‌های یادگیر معرفی و با هم مقایسه می‌شود. در طی این درس 7 تست مهم هوش مصنوعی که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات آمده‌اند مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی