برنامه‌نویسی منطقی و الگوریتم رزولوشن

برنامه‌نویسی منطقی و الگوریتم رزولوشن

توضیحات

در جلسه چهاردهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «برنامه‌نویسی منطقی و الگوریتم رزولوشن»، ادامه فصل نهم درس هوش مصنوعی (استنتاج منطق مرتبه اول) تدریس می‌شود. دو مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) برنامهنویسی منطقی 2) الگوریتم رزولوشن. در برنامه‌نویسی منطقی هدف خلق زبان‌های برنامه‌نویسی است که رویکرد اعلانی دارند و با توصیف دانش به وسیله یک زبان رسمی می‌توانند مسائل را با اجرای فرایندهای استنتاجی حل کنند. در این جلسه، ابتدا به طور اجمالی با زبان برنامه‌نویسی پرولوگ آشنا می‌شویم. برنامه‌ها در این زبان شامل تعدادی عبارت معین هستند که البته شکل نوشتار آنها با منطق مرتبه اول متفاوت است. سپس به رزولوشن و فرم نرمال عطفی پرداخته می‌شود. در ادامه قانون رزولوشن، الگوریتم رزولوشن و نحوه بررسی تاتولوژی بودن جملات با جزئیات کامل تشریح می‌شوند. سپس 3 تست مهم هوش مصنوعی در خصوص این مطالب از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد. در انتها در مورد نسخه‌های کارامدتر الگوریتم رزولوشن صحبت می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی