طراحی پایگاه داده (5) و شاخص‌گذاری اطلاعات

طراحی پایگاه داده (5) و شاخص‌گذاری اطلاعات

توضیحات

در جلسه پانزدهم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «طراحی پایگاه داده (5) و شاخص‌گذاری اطلاعات»، آخرین بخش از فصل چهارم درس پایگاه داده (طراحی پایگاه داده) و نیز فصل پنجم پایگاه داده (شاخص‌گذاری اطلاعات)، در قالب 29 نکته (نکات 162 تا 190) مرور می‌شود و 17 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.