طراحی پایگاه داده (3)

طراحی پایگاه داده (3)

توضیحات

در جلسه سیزدهم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «طراحی پایگاه داده (3)»، سومین بخش از فصل چهارم درس پایگاه داده (طراحی پایگاه داده)، در قالب 14 نکته (نکات 137 تا 150) مرور می‌شود و 25 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.