اصول و مفاهیم پایه

اصول و مفاهیم پایه

توضیحات

در جلسه اول نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «اصول و مفاهیم پایه»، فصل اول درس پایگاه داده، مرور می‌شود و همه نکات آن در قالب 16 نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد و 14 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.