طراحی پایگاه داده (1)

طراحی پایگاه داده (1)

توضیحات

در جلسه یازدهم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «طراحی پایگاه داده (1)»، اولین بخش از فصل چهارم درس پایگاه داده (طراحی پایگاه داده)، در قالب 11 نکته (نکات 122 تا 132) مرور می‌شود و 14 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.