پایگاه داده رابطه‌ای (3)

پایگاه داده رابطه‌ای (3)

توضیحات

در جلسه چهارم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «پایگاه داده رابطه‌ای (3)»، سومین بخش از فصل دوم درس پایگاه داده (پایگاه داده رابطه‌ای)، در قالب 7 نکته (نکات 56 تا 62) مرور می‌شود و 13 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.