پایگاه داده رابطه‌ای (1)

پایگاه داده رابطه‌ای (1)

توضیحات

در جلسه دوم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «پایگاه داده رابطه‌ای (1)»، اولین بخش از فصل دوم درس پایگاه داده (پایگاه داده رابطه‌ای)، در قالب 22 نکته (نکات 17 تا 38) مرور می‌شود و 10 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.