پایگاه داده رابطه‌ای (4)

پایگاه داده رابطه‌ای (4)

توضیحات

در جلسه پنجم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «پایگاه داده رابطه‌ای (4)»، چهارمین بخش از فصل دوم درس پایگاه داده (پایگاه داده رابطه‌ای)، در قالب 7 نکته (نکات 63 تا 69) مرور می‌شود و 12 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.