پایگاه داده رابطه‌ای (2)

پایگاه داده رابطه‌ای (2)

توضیحات

در جلسه سوم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «پایگاه داده رابطه‌ای (2)»، دومین بخش از فصل دوم درس پایگاه داده (پایگاه داده رابطه‌ای)، در قالب 17 نکته (نکات 39 تا 55) مرور می‌شود و 11 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.