زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (4)

زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (4)

توضیحات

در جلسه نهم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (4)»، چهارمین بخش از فصل سوم درس پایگاه داده (زبان پرس‌وجو نویسی SQL)، در قالب 7 نکته (نکات 111 تا 117) مرور می‌شود و یک مثال به‌علاوه 12 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.