زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (2)

زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (2)

توضیحات

در جلسه هفتم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (2)»، دومین بخش از فصل سوم درس پایگاه داده (زبان پرس‌وجو نویسی SQL)، در قالب 13 نکته (نکات 87 تا 99) مرور می‌شود و 5 مثال به‌علاوه 11 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.