طراحی پایگاه داده (2)

طراحی پایگاه داده (2)

توضیحات

در جلسه دوازدهم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «طراحی پایگاه داده (2)»، دومین بخش از فصل چهارم درس پایگاه داده (طراحی پایگاه داده)، در قالب 4 نکته (نکات 133 تا 136) مرور می‌شود و 13 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.