طراحی پایگاه داده (4)

طراحی پایگاه داده (4)

توضیحات

در جلسه چهاردهم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «طراحی پایگاه داده (4)»، چهارمین بخش از فصل چهارم درس پایگاه داده (طراحی پایگاه داده)، در قالب 11 نکته (نکات 151 تا 161) مرور می‌شود و 23 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.