زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (3)

زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (3)

توضیحات

در جلسه هشتم نکته و تست پایگاه داده دکتر کیوانپور با عنوان «زبان پرس‌وجو نویسی SQL جلسه (3)»، سومین بخش از فصل سوم درس پایگاه داده (زبان پرس‌وجو نویسی SQL)، در قالب 11 نکته (نکات 100 تا 110) مرور می‌شود و 2 مثال به‌علاوه 11 تست منتخب از تست‌های کنکور نیز حل و تشریح می‌گردد.