آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ابزار های آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش در چند سال اخیر بیش‌ترین نرخ جذب و استخدام نیروی انسانی را به خود اختصاص داده است. سازمان سنجش آموزش کشور برای داوطلبانی که قصد استخدام در آموزش و پرورش (آموزگاری، دبیری و هنرآموزی) را دارند، همه ساله آزمون‌هایی را تحت عنوان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مانند آزمون استخدامی آموزگاری برای سنجش این افراد برگزار می‌نماید. این آزمون دارای سه حیطه عمومی، حیطه اختصاصی و حیطه تخصصی است. وزیر آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی جدید این وزارتخانه در سال 1403 خبر داد و تقاضا کرد فرآیند این آزمون‌ها از آذرماه آغاز شود. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی از جذب 50 هزار نفر در دستگاه های دولتی از جمله آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد. بنابراین فرایند آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1404 برای آموزگاری از آذرماه 1403 آغاز خواهد شد.

مطالب مرتبط

دوره های آزمون استخدامی آموزش و پرورش پرلایک

اساتید آزمون استخدامی آموزش و پرورش پرلایک