زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1403 - 1404

زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1403 - 1404

زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1403 - 1404

آزمون کتبی (تستی) استخدامی آموزش و پرورش در سال 1402 - 1403 در سه حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی در تاریخ 18 اسفندماه 1402 (آموزگار ابتدایی و استثنایی) و 28 اردیبهشت ماه 1403 (دبیر و هنرآموز) برگزار شد. وزیر آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی جدید این وزارتخانه در سال 1403 خبر داد و تقاضا کرد فرآیند این آزمون‌ها از آذرماه 1403 آغاز شود. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی از جذب 50 هزار نفر در دستگاه های دولتی از جمله آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد. بنابراین فرایند آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1404 برای آموزگاری از آذرماه 1403 آغاز خواهد شد.