پیش‌گفتار

پیش‌گفتار

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) اولین جلسه از درس روانشناسی رشد که از مهم‌ترین دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است، استاد فاطمه تقی زاده، اصول، تعاریف و مفاهیم اولیه درس را بیان می‌نمایند و دیدگاه عمر و تاریخچه روانشناسی رشد را مورد بجث قرار می‌دهند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

روانشناسی رشد

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.

دوره روانشناسی رشد استاد فاطمه تقی زاده

پرلایک برترین ارائه دهنده فیلم‌های آموزشی، کلاس آنلاین و آموزش مجازی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش است. فیلم آموزشی روانشناسی رشد، شامل تدریس خلاصه، مفید و کاملی از چندین کتاب روانشناسی رشد است که توسط استاد فاطمه تقی زاده ارائه می‌شود. همچنین نمونه سؤالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای درس روانشناسی رشد مطرح و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌شود. بیش از 100 سؤال تألیفی روانشناسی رشد ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش نیز طراحی شده و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌گردد.

: