شرایط اختصاصی استخدام در آموزش و پرورش

شرایط اختصاصی استخدام در آموزش و پرورش

شرایط اختصاصی استخدام در آموزش و پرورش

شرایط اختصاصی استخدام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعم از آموزگاری، استثنائی، دبیری و هنرآموز عبارت‌اند از:

 

الف) شرط سنی: داشتن حداقل سن بیست (20) سال تمام و حداکثر سن چهل (40) سال تمام برای دارندگان لیسانس و فوق لیسانس تا اولین روز ثبت نام در آزمون.

يادآوری: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه‌های معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

 • جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند.
 • پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال
 • داوطلبانی كه در جبهه‌ها به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشكی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌ها
 • داوطلبانی كه در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و يا گروه‌های ضد انقلاب در آمده‌اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه
 • به موجب تبصره 2 ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه 833 مورخ 1399/8/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدت همكاری تمام وقت افرادی که به استناد يکی از قوانين و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربيتی آموزش و پرورش همكاری كرده‌اند از حداكثر سن برای شركت در آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش كسر می‌شود.
 • به موجب بند (الف) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت، داوطلبان مشمول قانون مزبور به ازای تاهل و نيز داشتن هر فرزند، يکسال تا حداكثر پنج سال (5) به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد. امتيازات فوق‌الذكر، مشروط به آن است كه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، بالای 2.5 نباشد. مبنای تعيين نرخ باروری، آخرين اعلام رسمی وزارت كشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگير می‌باشد.

 

ب) ضوابط و مقررات پذیرش و برگزاری دوره مهارت آموزی:

1) گذراندن دوره يکساله مهارت‌آموزی توسط پذيرفته شدگان با رعايت شرايط و ضوابط ذيل:

 • به استناد ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، پذيرفته شدگان استخدام پيمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزی می‌باشند. اين دوره شامل مجموعه‌ای از دروس تربيتی، تخصصی و كارورزی (نظری، مهارتی) است كه برای دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی و حوزوی پذيرفته شده در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش برابر آيين‌نامه خاص خود برگزار می‌شود. دوره مهارت آموزی مشاغل دبيری، در دانشگاه فرهنگيان و هنرآموز در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی، بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و صدور حكم استخدامی منوط به كسب موفقيت در دوره مذكور می‌باشد.
 • مهارت آموزانی كه از حضور در كلاس درس، امتحانات مواد درسی و يا آزمون جامع خودداری نمايند، به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و مشمول پرداخت هزينه‌های دوره آموزشی و خسارت‌های وارده خواهند بود.
 • بخشی از هزينه‌های برگزاری دوره يکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هر يک از پذيرفته شدگان در طول برگزاری دوره يکساله مهارت آموزی از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به تشخيص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه‌های مربوط اقدام نمايد.
 • شرايط، ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره يکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهايی و تأييد صلاحيت‌های عمومی توسط گزينش، از سوي دانشگاه‌های مجری دوره يکساله مهارت آموزی (دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی) اعلام خواهد شد. رعايت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مجری دوره مزبور، الزامی می‌باشد. پذيرفته شدگان نهایی رشته‌های شغلی هنرآموزی جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شركت يکساله مهارت‌آموزی می‌بايست از طريق پايگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت دبير شهيد رجایی به نشاني www.sru.ac.ir و پذيرفته شدگان نهایی رشته‌های شغلی دبيری نیز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگيان به نشانی www.cfu.ac.ir موضوع را پیگيری نمايند.
 • مدت دوره يكساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پيمانی در آموزش و پرورش می‌باشد. گواهی پايان دوره مهارت آموزی، دارای ارزش برای ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نمی‌باشد.
 • محل مهارت آموزي دوره يکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتايج قطعی توسط دانشگاه فرهنگيان تعيين خواهد شد.
 • تغيير محل مهارت آموزی، صرفاً در صورت وجود شغل، با رعايت جنسيت از طريق سازمان مركزی دانشگاه فرهنگيان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • پرديس‌های دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی به عنوان مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسكان و تغذيه مهارت‌آموزان ندارند. در صورت وجود امكانات و تقاضاي افراد، ارائه خدمات با اخذ هزينه مربوط امكان‌پذير خواهد بود.

2) با توجه به مصوب جلسه 965 مورخ 1398/4/17 شورای عالی آموزش و پرورش و همچنين تبصره 4 ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربيتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه 833 مورخ 1399/8/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزينش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربيتی در آموزش و پرورش، بر اساس نياز «برای بوم خدمت» خواهد بود كه به صورت شهرستانی صورت می‌پذيرد. بنابراين بعد از طی فرايند استخدامی، خارج شدن نيرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت شهرستان به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای رديف برای بوم استان خواهد بود.

3) فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم (سابق)، دانشگاه فرهنگيان و فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی كه دارای تعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش می‌باشند، حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند.

4) پذيرفته شدگان شغل محل‌های آموزش و پرورش عشايری كه دارای چند منطقه و يا ناحيه آموزش وپرورش می‌باشند، تعيين محل خدمت دقيق آنان بر اساس نياز، بعد از گذراندن موفقيت آميز دوره يکساله مهارت آموزی، از طريق اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط صرفا برای مدارس و مناطق عشايری اعم از ثابت يا كوچ رو صورت خواهد گرفت.

5) محل خدمت یک منطقه آموزشی است كه حسب نياز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذيرفته‌شدگان نهایی، در این آگهی مشخص شده است. لازم به ذكر است شهرستان‌هایی كه در جدول فهرست شغل محل‌های اداره كل آموزش و پرورش استان‌ها، دارای چند منطقه آموزش و پرورش می‌باشند، منطقه آموزش و پرورش محل خدمت فرد قبول شده (قبل از اشتغال)، توسط اداره كل آموزش و پرورش استان مربوطه در يکی از مناطق آموزش و پرورش همان شهرستان تعیین خواهد شد.

6) مهارت‌آموزان در زمان ثبت‌نام در پردیس‌های دانشگاه فرهنگيان، ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن كريم و می‌باشند، در غير اینصورت بايد تعهد نمایند كه حداكثر يک ماه از شروع دوره يکساله مهارت آموزی، مدارک ICDL مدرک مزبور را ارائه نمايند.

7) پذيرفته‌شدگان نهایی ضمن شركت و موفقيت در دوره مهارت‌آموزی دانشگاه فرهنگيان می‌بايست در قالب برنامه سنجش

صلاحيت حرفه‌ای معلمان و در مسير رشد معلمی در دوره‌های ضمن خدمت پيش‌بینی شده مطابق ضوابط اعلامی وزارت آموزش و پرورش موفق به دريافت گواهینامه صلاحيت معلمی گردند. گذراندن حداقل 120 ساعت ضمن خدمت مرتبط با امور تربیتی و مهارت‌های معلمی برای پذيرفته‌شدگان رشته‌های غير امور تربيتی در دو سال نخست استخدام الزامی است.

8) به منظور نگهداشت و افزايش ماندگاری نيروهای استخدام شده در دوره متوسطه و توان‌بخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور، هر گونه تغيير سمت نيروهای بكار گرفته شده موضوع اين آگهی به ساير مشاغل گروه معلم و كيفيت بخشی و يا انتقال ايشان به ساير دستگاه‌های اجرایی ممنوع است، مگر در موارد خاص كه پس از بررسی واحد طرح و برنامه استان و با تأييد مركز برنامه‌ريزی منابع انسانی و امور اداری و حسب مورد (معاونت آموزش متوسطه، تربيت بدنی و سلامت) وزارتخانه انجام می‌گردد.