یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی

یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) اولین جلسه از درس روانشناسی تربیتی که از مهم‌ترین دروس حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است و منبع اصلی آن کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی‌اکبر سیف است، خانم دکتر شیما شهرکی قدیمی، اصول و مفاهیم اولیه درس را بیان می‌نمایند و مفاهیم و تعاریف و نکات مربوط به یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی را مورد بجث قرار می‌دهند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

روانشناسی تربیتی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.

دوره روانشناسی تربیتی دکتر شیما شهرکی

پرلایک برترین ارائه دهنده فیلم‌های آموزشی، کلاس آنلاین و آموزش مجازی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش است. فیلم آموزشی روانشناسی تربیتی، شامل تدریس خلاصه، مفید و کاملی از روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف و سایر منابع درس روانشناسی تربیتی است که توسط خانم دکتر شیما شهرکی قدیمی ارائه می‌شود. همچنین نمونه سؤالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای درس روانشناسی تربیتی مطرح و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌شود. تعداد زیادی سؤال تألیفی روانشناسی تربیتی نیز طراحی شده و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌گردد. این کتاب مهم‌ترین منبع «روانشناسی تربیتی» از حیطه اختصاصی آزمون استخدامی است.

: