ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

بخش مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در چند سال اخیر، چند مرحله‌ای شده و با فرایندی به نام ارزيابی تكميلی جایگزین شده است که ترکیبی از مصاحبه و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی است. بر اساس نمره کسب شده داوطلبان در امتحان کتبی و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی (آزاد، بومی، معلولین و ایثارگران 5 درصد یا 25 درصد)، معمولاً به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل جهت طی مراحل ارزيابی تكميلی معرفی خواهند شد.

تبصره 1: در صورتی که تعداد داوطلب دارای حدنصاب و واجد شرایط در هر شغل - محل - جنسیت کمتر از تعداد اعلام شده مورد نیاز باشد، تمامی افراد واجد شرایط دارای حد نصاب مربوطه برای شرکت در مرحله ارزیابی تکمیلی پذیرفته خواهند شد.

تبصره 2: در صورت انجام مرحله تکمیل ظرفیت، ملاک پذیرفته شدن در مرحله تکمیل ظرفیت نیز نمره کسب شده داوطلبان در امتحان کتبی و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی خواهد بود.


سهم ارزیابی تکمیلی و سهم امتحان کتبی

سهم ارزيابی تكميلی 60 درصد کل امتیاز آزمون است (600 امتیاز از 1000 امتیاز) و به عبارت دیگر امتحان کتبی تستی سازمان سنجش 40 درصد یعنی 400 امتیاز دارد. پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت (معمولاً سه برابر ظرفیت) در مرحله کتبی آزمون های استخدامی، پس از تحویل مدارک موردنیاز و تاییدیه لازم به مرحله ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی) دعوت می‌شوند.


مراحل ارزیابی تکمیلی

 1. ارائه مدارک خود اظهاری و مستندات مربوطه
 2. بررسی مدارک خود اظهاری و بررسی ویژگی‌های جسمی و روانی داوطلب برابر ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت تأیید معرفی به مرحله حضوری ارزیابی تکمیلی
 3. بررسی صلاحیت‌های عمومی توسط گزینش همزمان با سنجش شایستگی‌‎های معلمی توسط کانون‌های ارزیابی
 4. مرحله حضوری ارزیابی تکمیلی در کانون‌های ارزیابی که توسط اداره آموزش و پرورش استان اعلام می‌شود جهت سنجش شایستگی‌‎های معلمی


بخش‌های مرحله حضوری ارزیابی تکمیلی در کانون‌های ارزیابی

در ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش، داوطلبین با استفاده از تکنیک‌هایی مانند موردکاوی، بحث گروهی، ارائه شفاهی و مصاحبه و تدریس و غیره توسط ارزیاب‌ها آموزش دیده و در مراحل مختلف سنجیده خواهند شد. در کانون‌های ارزیابی برنامه اختصاصی برای زمان‌بندی مرحله حضوری هر داوطلب از صبح تا عصر (غروب) تنظیم می‌شود که علاوه بر 4 مرحله اصلی شامل زمان تمرین، استراحت و مطالعه نیز می‌باشد. هر داوطلب در چهار برنامه شرکت می‌کند که امکان تفاوت در برنامه با توجه به چینش زمانبندی وجود خواهد داشتبه طور خلاصه فرایند ارزیابی تکمیلی از چهار بخش تشکیل می‌شود.

 1. جلسه معارفه و بحث گروهی
 2. جلسه مصاحبه شخصی
 3. جلسه ایفای نقش
 4. جلسه تدریس (ارائه تحلیلی یک درس) جهت بررسی توانایی تدریس داوطلب


مرحله 1: جلسه معارفه و بحث گروهی

ابتدا داوطلب در جلسه معارفه شرکت می‌کند. در این مرحله مدیر کانون ارزیابی به تشریح جزئیات فرایند ارزیابی می‌پردازد و همچنین به سؤالات و ابهامات داوطلبین پاسخ می‌دهد. این جلسه در حدود نیم ساعت به طول می‌انجامد. در این بخش به هر فرد یک سناریو تحویل داده می‌شود. مدت زمان سناریو یک ساعت خواهد بود. سپس در یک جلسه گروهی 4 الی 6 نفره، بحث و بررسی آن سناریو بین افراد صورت می‌پذیرد و در ضمن نکات مهم یادداشت خواهد شد. در انتهای این بخش داوطلبان به بحث گروهی پیرامون سناریوی مطرح شده خواهند پرداخت و برای این کار 45 دقیقه زمان خواهند داشت.


مرحله 2: جلسه مصاحبه

بعد از جلسه عارفه و بحث گروهی داوطلبان یک استراحت کوتاه داشته و پس از آن وارد جلسه مصاحبه می‌شوند که معمولاً حداکثر تا یک ساعت طول خواهد کشید. در این جلسه پرسش‌های از قبل طراحی شده از داوطلب پرسیده شده و پاسخ‌های وی تعیین کننده امتیاز او از این مرحله خواهد بود.


مرحله 3: جلسه ایفای نقش

در جلسه ایفای نقش، یک جلسه بین داوطلب با اولیای دانش آموز وی برگزار خواهد شد که در حدود 20 تا 30 دقیقه به طول می‌انجامد. ارزیاب در این جلسه حضور داشته و تمامی نکات لازم در مورد این گفتگو را نکته برداری و ثبت می‌کند. در این ارزیابی، داوطلب با بازیگری روبرو خواهد شد که با تسلط قبلی بر روی سناریوی تعیین شده در مقابل وی قرار گرفته است.


مرحله 4: جلسه تدریس

در انتها نوبت به مرحله مهم تدریس می‌شود که به ارزیابی نحوه تدریس داوطلب می‌پردازد. در این بخش یک سناریوی تدریس در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد که پس از یک ساعت مطالعه و آماده‌سازی، وارد جلسه تدریس شده و آن را ارائه دهد. در این جلسه نیز داوطلب زیر نظر ارزیاب به تدریس سناریوی تعیین شده خواهد پرداخت. تدریس معمولا نیم ساعت به طول می‌انجامد و نکات مهم توسط ارزیاب ثبت خواهد شد. با توجه به اهمیت بخش ارائه تدریس در ارزیابی تکمیلی، توصیه می‌شود داوطلب وسایل و تجهیزات مورد نیاز را در روز ارزیابی تکمیلی، به همراه داشته باشد.


زمان ارائه مدارک خود اظهاری

پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، داوطلبان پذیرفته شده چند برابر ظرفیت (معمولاً سه برابر ظرفیت) به مرحله تحویل مدارک خود اظهاری دعوت شده و لازم است تا ظرف مهلت مقرر (معمولاً 10 روز پس از اعلام نتایج)، طبق تقویم اعلام شده از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام نمایند. هرگونه اطلاع رسانی در خصوص نحوه، زمان و مکان ارائه مدارک و ارزیابی تکمیلی در کارنامه داوطلب و سایت سنجش و در برخی از موارد سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه انجام می‌شود.


مدارک لازم برای بارگذاری در بخش «کاربرگ اطلاعات فردی گزینش» در سامانه

متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگاری وزارت آموزش و پرورش، در صورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه، جزو معرفی شدگان چند (معمولاً سه) برابر ظرفیت قرار گرفته باشند، باید در مهلت مقرر (معمولاً 10 روزه) نسبت به تکمیل کاربرگ‌های مورد درخواست و بارگذاری مدارک خوداظهاری اقدام کرده و طبق مفاد اطلاعیه سازمان سنجش و بر اساس تقویم زمان‌بندی در فرایند بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش و سایر مراحل حضور یابند. پس از تأیید مدارک خود اظهاری داوطلب برای طی مراحل مصاحبه و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی به کانون‌های ارزیابی که توسط اداره آموزش و پرورش استان اعلام می‌شود، دعوت خواهند شد.


داوطلبان باید برای بارگذاری مدارک خوداظهاری در مهلت مقرر (معمولاً 10 روزه) وارد سامانه «My Medu» وزارت آموزش و پرورش شوند و با استفاده از گزینه «ورود از طریق درگاه دولت» و استفاده از شماره همراه با مالکت شخص داوطلب اطلاعات دقیق فردی خود را در بخش «کاربرگ اطلاعات فردی گزینش» وارد کرده و مدارک لازم انجام بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش را به شرح زیر بارگذاری نمایند:

 • یک قطعه عکس پرسنلی داوطلب (فایل عکس در کاربرگ اطلاعات فردی بارگذاری شده و اصل عکس به پرینت کاربرگ اطلاعات فردی الصاق می‌شود)
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • تصویر مدارک نشان‌دهنده کسب مقام یا رتبه‌های علمی، فرهنگی و هنری، قرآنی، ورزشی و غیره
 • تصویر گواهی معتبر اشتغال در وزارت آموزش و پرورش
 • تصویر سوابق ایثارگری خود داوطلب یا ایثارگری خانواده درجه یک وی
 • تصویر سند ازدواج برای داوطلبان متأهل
 • تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی برای داوطلبان مرد
 • برای داوطلبان بومی ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به « فرم استشهاد محلی » با سابقه 10 سال سکونت الزامی است


تذکر بسیار مهم (1)

عواقب ناشی از عدم تکمیل یا ارائه ناقص اطلاعات فردی و مدارک خوداظهاری در مهلت مقرر (معمولاً 10 روزه) که موجب محرومیت از انجام مراحل بعدی خواهد بود بر عهده شخص داوطلب بوده و و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.


تذکر بسیار مهم (2)

بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون در هر مرحله استخدام چنانچه محرز گردد که مدارک و مستندات ارائه شده، خلاف واقع بوده و یا به استناد مکاتبات مراجع قضایی، نظارتی و یا مرجع صادر کننده، گواهی و مدارک قبلی مورد تایید قرار نگیرد، امتیاز مربوط به آن بخش حذف شده و عواقب آن بر عهده شخص داوطلب خواهد بود.