جدول توزيع امتيازات آزمون استخدامی در بخش امتحان كتبی و ارزيابی تكميلی (مصاحبه شفاهی)

جدول توزيع امتيازات آزمون استخدامی در بخش امتحان كتبی و ارزيابی تكميلی (مصاحبه شفاهی)

جدول توزيع امتيازات آزمون استخدامی در بخش امتحان كتبی و ارزيابی تكميلی (مصاحبه شفاهی)

در این مطلب درصد و وزن هر بخش از امتحان كتبی و ارزيابی تكميلی (مصاحبه و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی) در آزمون استخدامی آموزش و پرورش را خواهیم دید.


چارچوب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

1) امتحان كتبی: امتحان كتبی شامل سنجش حيطه‌های عمومی، تخصصی و اختصاصی است كه براساس شغل محل اعلام شده به صورت كتبی و تستی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود.

2) ارزيابی تكميلی: سنجش و ارزيابی صلاحيت‌ها و شايستگی‌های (عمومی، تخصصی، حرفه‌ای) مورد نياز برای مشاغل دبيری، هنرآموزی و آموزگاری با هدف تعميق سنجش شايستگی‌های معلمی علاوه بر امتحان كتبی از پذیرفته شدگان چند برابر (معمولاً سه برابر) ظرفیت امتحان کتبی به صورت مصاحبه شفاهی و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی صورت می‌گيرد. در واقع در آزمون های استخدامی اخیر، بخش مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش با فرایندی به نام ارزيابی تكميلی جایگزین شده است که ترکیبی از مصاحبه و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی است. سهم ارزيابی تكميلی 60 درصد کل امتیاز آزمون است (600 امتیاز از 1000 امتیاز) و سهم امتحان کتبی 40 درصد (400 امتیاز از 1000 امتیاز) می‌باشد.

پذیرفته شدگان در مرحله کتبی آزمون‌های استخدامی، پس از تحویل مدارک موردنیاز و تاییدیه لازم به مرحله ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش و سنجش شایستگی‌‎های معلمی) دعوت می‌شوند. به عبارت دیگر، پذیرفته شدگان آزمون کتبی (علمی) پس از تایید مدارک خوداظهاری، جهت طی مراحل مصاحبه و گزینش و همچنین سنجش شایستگی‌‎های معلمی به کانون‌های ارزیابی دعوت می‌شوند. هرگونه اطلاع رسانی در خصوص نحوه، زمان و مکان ارائه مدارک و ارزیابی تکمیلی در کارنامه داوطلب و سایت سنجش و در برخی از موارد سایت اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه انجام می‌شود.


جدول توزيع امتيازات آزمون در بخش امتحان كتبی و ارزيابی تكميلی

حیطه

امتحان کتیی

ارزیابی تکمیلی

امتیاز نهایی

عمومی

160

200

360

اختصاصی

120

240

360

تخصصی

120

160

280

جمع

400

600

1000

تذكر بسیار مهم

در ارزيابی تكميلي، كسب ( 95 ) امتياز از شايستگی‌های عمومی، ( 70 ) امتياز از شايستگی‌های اختصاصی و ( 40 ) امتياز از شايستگی‌های تخصصی به عنوان حدنصاب الزامی می‌باشد.