ناسیونالیسم و معیارهای آن

ناسیونالیسم و معیارهای آن

توضیحات

در فیلم آموزشی (آموزش مجازی) اولین جلسه (پیش‌گفتار) درس خدمات متقابل اسلام و ایران اثر استاد شهید مرتضی مطهری که از مهم‌ترین دروس حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش است، استاد زهرا ولدخانی، اصول و مفاهیم اولیه درس را بیان می‌نمایند و ناسیونالیسم و معیارهای آن را تبیین می‌نمایند.

هزینه دوره:
500,000 تومان400,000 تومان

خدمات متقابل اسلام و ایران

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.

دوره خدمات متقابل اسلام و ایران استاد زهرا ولدخانی

پرلایک برترین ارائه دهنده فیلم‌های آموزشی، کلاس آنلاین و آموزش مجازی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش است. فیلم آموزشی خدمات متقابل اسلام و ایران، شامل تدریس خلاصه مفید و کاملی از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران استاد شهید مرتضی مطهری است که توسط استاد زهرا ولدخانی ارائه می‌شود. همچنین نمونه سؤالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای درس خدمات متقابل اسلام و ایران مطرح و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌شود. تعداد زیادی سؤال تألیفی خدمات متقابل اسلام و ایران نیز طراحی شده و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌گردد. این کتاب مهم‌ترین منبع «تاریخ و فرهنگ تمدن» از حیطه عمومی آزمون استخدامی است.

: