دکتر شیما شهرکی
پرلایک

دکتر شیما شهرکی

دکتر شیما شهرکی قدیمی، فارغ التحصیل دکترای روانشناسی عمومی هستند و در حال حاضر پژوهشگر، مترجم، مؤلف، شاعر، روان‌درمانگر و مدرس دانشگاه می‌باشند. ایشان سابقه حدود ۱۲ سال تدریس و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه‌های پیام نور و مؤسسات آموزش عالی در استان خراسان و تهران را دارند. ایشان مدرس درس روانشناسی تربیتی از دروس حیطه اختصاصی آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش در پرلایک می‌باشند. خانم دکتر شهرکی عضو دپارتمان تخصصی طرح‌واره درمانی و مربی و درمانگر ارشد این دپارتمان هستند. همچنین عضو انجمن نمایش درمانی ایرانی بوده و در سال ۱۴۰۲ به عنوان دراماتراپیست برتر سال معرفی شدند. کتاب‌های منتشر شده توسط خانم دکتر شیما شهرکی: - یک کتاب با عنوان انگیزه تایید - یک مجموعه اشعار با نام بهترین روانشناس شهر - یک کتاب با عنوان پرورش عزت نفس با هنردرمانی