تعداد تکرار و مرتبه زمانی حلقه‌های تو در تو (1)

تعداد تکرار و مرتبه زمانی حلقه‌های تو در تو (1)

توضیحات

دروس ساختمان داده و الگوریتم از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود. در جلسه نهم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «تعداد تکرار و مرتبه زمانی حلقه‌های تو در تو (1)»، در ادامه مباحث برنامه‌ها، شبه کدها و حلقه‌های تو در تو، مباحث مهمی از برنامه‌نویسی از زاویه نگاه درس ساختمان داده‌ها مورد بررسی قرار می ‌گیرد. با مثال‌ها و تست‌های متعدد، تعداد تکرار حلقه های تودرتوی for و while و مرتبه زمانی الگوریتم‌های مربوطه شرح داده می‌شود. همچنین محاسبه تعداد تکرار و مرتبه زمانی حلقه‌های تو در تو با متغیرهای مستقل و وابسته با مثال‌ آموزش داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.