علامت‌گذاری مجانبی و خواص نمادهای مجانبی

علامت‌گذاری مجانبی و خواص نمادهای مجانبی

توضیحات

در جلسه ششم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «علامت‌گذاری مجانبی و خواص نمادهای مجانبی»، اصول، مفاهیم و جزئیات مربوط به نمادهای مجانبی به طور مفصل تشریح می‌شود. نمادهای O بزرگ، o کوچک، امگای بزرگ، امگای کوچک و تتا به طور دقیق تعریف شده و چندین مثال در این زمینه مطرح و حل می‌شود. همچنین قضایای مربوط به نمادهای مجانبی ارائه و شرح داده می‌شود. سپس خواص مختلف نمادهای مجانبی مثل بازتابی، تقارنی، تقارنی ترانهاده و تعدی تشریح می‌گردد. در ادامه تمرین مهم 4-3 کتاب کورمن (CLRS) مطرح و حل می‌شود. در ضمن دو تست نکته دار کنکور ارشد در مورد مباحث مهم این جلسه مطرح و به صورت کاملاً تشریحی حل می‌شود. این مطلب از مباحث اصلی و پایه‌ای دروس ساختمان داده و الگوریتم که از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.