مقدمات ریاضی و نمادهای مجانبی (3)

مقدمات ریاضی و نمادهای مجانبی (3)

توضیحات

در جلسه سوم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «مقدمات ریاضی و نمادهای مجانبی (3)»، مفاهیم مهمی که پایه ریاضی دروس ساختمان داده و الگوریتم کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (ارشد و دکترا ) است تکمیل می شود. در این جلسه، چندین مثال از تصاعد حسابی مطرح و حل تشریحی آن ارائه می شود. سپس مفهوم تصاعد هندسی و روابط آن شرح داده شده و چندین مثال مفهومی و کاربردی در مورد آن تحلیل می شود. در ادامه، قواعد اولیه مشتق گیری یادآوری شده و کاربرد مشتق در سری هندسی شرح داده شده و یک قضیه مهم و تعدادی مثال در این رابطه مطرح می شود. در انتها، انتگرال های استاندارد و مهم کاربردی در این درس به طور خلاصه بررسی شده و نهایتاً با حل تشریحی یک تست دکترای بیوانفورماتیک، مطالب گفته شده جمع بندی می شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.