درخت جستجوی دودویی (2)

درخت جستجوی دودویی (2)

توضیحات

دروس ساختمان داده و الگوریتم از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود. در جلسه بیستم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «درخت جستجوی دودویی (2)»، ششمین جلسه از فصل چهارم این درس، «درخت‌ها»، ارائه می‌گردد. در جلسه قبل درخت جستجوی دودویی (BST: Binary Search Tree) و درخت AVL و درخت Red Black Tree و درخت OS-Tree معرفی شده و نکاتی در باره ارتفاع این درخت‌ها در بهترین، متوسط و بدترین حالت ارائه شد. پس از آن مبحث درخت جستجوی دودویی (BST: Binary Search Tree) با جزئیات آغاز گردید. تعریف درخت جستجوی دودویی و خصوصیات آن و نیز کاربردهای آن، ارتفاع آن و جستجوی ماکزیمم و مینیمم و جستجو (پرس‌وجو) در درخت جستجوی دودویی و دو الگوریتم جستجوی مربوطه (غیر بازگشتی و بازگشتی) و شبه کد این الگوریتم ها و تحلیل دقیق آنها با ارائه مثال‌ها و تست‌های متعدد مفصلاً بحث شد. در این جلسه ابتدا 8 تست ارشد و دکترا در زمینه BST مطرح و با حل تشریحی آنها نکات متعددی به دانشجویان عزیز آموزش داده می‌شود. سپس ساختن درخت جستجوی دودویی (BST) به کمک پیمایش تدریس و نکات آن به همراه 5 تست ارشد و دکترا مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس درج در BST و نکات مربوطه با چند مثال و 2 تست و حل تشریحی آنها ارائه می‌گردد. پس از آن وضعیت‌های ورودی و عمق (ارتفاع) درخت جستجو و ترتیب ورود کلیدها به درخت BST مورد بحث قرار گرفته و 4 تست ارشد و دکترا نیز در این مورد مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.