درخت جستجوی دودویی (3)

درخت جستجوی دودویی (3)

توضیحات

دروس ساختمان داده و الگوریتم از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود. در جلسه بیست و یکم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «درخت جستجوی دودویی (3)»، هفتمین جلسه از فصل چهارم این درس، «درخت‌ها»، ارائه می‌گردد. در دو جلسه قبل درخت جستجوی دودویی (BST: Binary Search Tree) و خصوصیات و کاربردهای آن، ارتفاع آن و جستجوی ماکزیمم و مینیمم و جستجو (پرس‌وجو) در درخت جستجوی دودویی و الگوریتم‎‌های آن و ساختن درخت جستجوی دودویی (BST) به کمک پیمایش و درج در BST و وضعیت‌های ورودی و عمق (ارتفاع) درخت جستجو و ترتیب ورود کلیدها به درخت BST مورد بحث قرار گرفته و ده‌ها تست ارشد و دکترا نیز در این مورد مطرح و حل تشریحی آنها ارائه شد. در این جلسه ابتدا 4 تست ارشد و دکترا در مورد درج، پیمایش، ارتفاع و ورود کلیدها به درخت BST مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس حذف از درخت BST و خواص و ویژگی‌ها و نکات آن با چندین مثال با جزئیات کامل شرح داده می‌شود. سپس جستجوی گره مابعد (Successor) و ماقبل (Predecessor) در BST با چندین مثال و نکات مربوطه با جزئیات کامل شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.