سرعت کامپیوترها، زمان اجرا، توابع بازگشتی

سرعت کامپیوترها، زمان اجرا، توابع بازگشتی

توضیحات

دروس ساختمان داده و الگوریتم از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود. در جلسه یازدهم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «سرعت کامپیوترها، زمان اجرا، توابع بازگشتی»، ابتدا در ادامه مباحث برنامه‌ها، شبه کدها و حلقه‌های تو در تو، دو تست از مرتبه زمانی حلقه‌های تو در تو با حل تشریحی آن ارائه می‌شود. سپس رابطه بین سرعت کامپیوتر و زمان اجرای الگوریتم و مرتبه اجرایی مطرح و تشریح می‌شود و دو مثال و یک تست کنکور در این رابطه مطرح شده و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. سپس مبحث Recursion و توابع و زیربرنامه‌های بازگشتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و دو مثال و چهار تست کنکور نیز در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.