ساخت درخت دودویی به کمک پیمایش‌ها و جنگل‌ها و پیمایش آنها

ساخت درخت دودویی به کمک پیمایش‌ها و جنگل‌ها و پیمایش آنها

توضیحات

دروس ساختمان داده و الگوریتم از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود. در جلسه شانزدهم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «ساخت درخت دودویی به کمک پیمایش‌ها و جنگل‌ها و پیمایش آنها»، دومین جلسه از فصل چهارم این درس، «درخت‌ها»، ارائه می‌گردد. ابتدا ساخت درخت دودویی منحصر به فرد به کمک پیمایش‌ها شرح داده می‌شود. در این خصوص 4 قضیه مهم مطرح و با چندین مثال کاربرد آنها به تفصیل آموزش داده می‌شود. همچنین 7 تست کنکور ارشد و دکترا نیز در مورد این مبحث مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود. سپس در باره مبحث درخت‌های عادی و تبدیل آنها به درخت دودویی به تفصیل سخن به میان می‌آید. همچنین یک تست کنکور ارشد دیگر نیز در مورد این مبحث مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. مباحث مربوط به جنگل‌ها و تبدیل جنگل‌ها به درخت دودویی و پیمایش جنگل‌ها پایان بخش مطالب مهم این جلسه خواهند بود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.