محاسبه مرتبه زمانی روابط بازگشتی با Master theorem

محاسبه مرتبه زمانی روابط بازگشتی با Master theorem

توضیحات

دروس ساختمان داده و الگوریتم از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود. در جلسه سیزدهم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «محاسبه مرتبه زمانی روابط بازگشتی با Master theorem»، در ادامه مبحث بازگشتی، محاسبه مرتبه زمانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. قضیه اصلی (Master theorem) شرح داده می‌شود و سه حالت محاسبه آن مورد بحث قرار می‌گیرد. 14 مثال مهم و 9 تست کنکور ارشد و دکترا نیز در مورد این مبحث مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.