مقدمات ریاضی و نمادهای مجانبی (1)

مقدمات ریاضی و نمادهای مجانبی (1)

توضیحات

در جلسه اول درس ساختمان داده استاد طورانی که از مهم ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر، کنکور ارشد فناوری اطلاعات، کنکور دکترای کامپیوتر و کنکور دکترای فناوری اطلاعات است،ابتدا اهداف، سر فصل ها، منابع و روش مطالعه این درس بیان می شود. سپس نمادهای مجانبی معرفی و مقدمات ریاضی درس شرح داده می شود. تعداد زیادی مسئله، مثال و تست کنکور نیز مطرح و به شکل کاملاً تشریحی حل می شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.