درخت جستجوی دودویی (1)

درخت جستجوی دودویی (1)

توضیحات

دروس ساختمان داده و الگوریتم از مهم‌ترین دروس کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی هستند به شمار می‌رود. در جلسه نوزدهم درس ساختمان داده استاد طورانی با عنوان «درخت جستجوی دودویی»، پنجمین جلسه از فصل چهارم این درس، «درخت‌ها»، ارائه می‌گردد. ابتدا درخت جستجوی دودویی (BST: Binary Search Tree) و درخت جستجوی دودویی متوازن (AVL) و درخت جستجوی دودویی قرمز سیاه ( Red Black Tree) و درخت جستجوی دودویی آماره ترتیبی(OS-Tree) معرفی شده و نکاتی در باره ارتفاع این درخت‌ها در بهترین، متوسط و بدترین حالت ارائه می‌گردد. پس از آن این مبحث مهم با درخت جستجوی دودویی (BST: Binary Search Tree) آغاز می‌گردد. تعریف درخت جستجوی دودویی و خصوصیات آن و نیز کاربردهای آن با مثال‌هایی ارائه می‌شود. سپس 4 تست کنکور علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در رابطه با درخت جستجوی دودویی مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. بعد از آن در باره ارتفاع درخت جستجوی دودویی صحبت شده و 1 تست کنکور علوم کامپیوتر در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. در انتها در مورد جستجوی ماکزیمم و مینیمم و جستجو (پرس‌وجو) در درخت جستجوی دودویی و دو الگوریتم جستجوی مربوطه (غیر بازگشتی و بازگشتی) و شبه کد این الگوریتم ها و تحلیل دقیق آنها با ارائه مثال مفصلاً بحث می‌شود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

ساختمان داده

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.