انجام تصمیم‌گیری‌های پیچیده

انجام تصمیم‌گیری‌های پیچیده

توضیحات

در جلسه سیزدهم نکته و تست هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «انجام تصمیم‌گیری‌های پیچیده»، مبحث «فرایند تصمیم‌گیری مارکوف یا MDP (Markov Decision Process)» از درس هوش مصنوعی مرور می‌شود و نکات کنکوری آن یادآوری شده و تست‌های کنکور و تألیفی مربوطه حل می‌شود. در این جلسه مفاهیمی مانند ویژگی‌های مسائل تصمیم گیری ترتیبی، فرایند تصمیم‌گیری مارکوف یا MDP (Markov Decision Process)، حل مسائل MDP، رسم درخت جستجو و الگوریتم Value Iteration یادآوری و مرور می‌شود و در انتها 4 تست تألیفی در این موارد مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.