استنتاج منطق مرتبه اول

استنتاج منطق مرتبه اول

توضیحات

در جلسه نهم نکته و تست هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «استنتاج منطق مرتبه اول»، فصل نهم درس هوش مصنوعی مرور می‌شود و نکات کنکوری آن یادآوری شده و تست‌های کنکور و تألیفی مربوطه حل می‌شود. در این جلسه قوانین استنتاج روی سورها و نحوه‌ی کاهش استنتاج در منطق مرتبه اول به منطق گزاره‌ای، الگوریتم‌های زنجیره‌سازی جلورو، زنجیره‌سازی عقب‌رو و رزولوشن مرور خواهد شد. تبدیل FOL به منطق گزاره‌ای، یکسان سازی و بیان قانون Modus Ponens، الگوریتم یکسان‌سازی، عبارات معین مرتبه اول، الگوریتم زنجیره‌سازی جلورو (FC) و الگوریتم زنجیره‌سازی عقب‌رو (BC)، برنامه‌نویسی منطقی، رزولوشن و فرم نرمال عطفی، قانون رزولوشن و الگوریتم رزولوشن یادآوری و مرور می‌شود و در انتها 28 تست مهم هوش مصنوعی تألیفی (3 تست) و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات (25 تست) مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.