جستجوهای تخاصمی و بازی‌ها

جستجوهای تخاصمی و بازی‌ها

توضیحات

در جلسه پنجم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «جستجوهای تخاصمی و بازی‌ها»، فصل پنجم درس هوش مصنوعی مرور می‌شود و نکات کنکوری آن یادآوری شده و تست‌های کنکور و تألیفی مربوطه حل می‌شود. تعریف بازی و استراتژی بهینه و نیز محدودیتهای محاسباتی در بازی‌ها و در آخر بازی‌های شانسی مرور می‌شود و در انتها یک تمرین چند قسمتی و 26 تست مهم هوش مصنوعی تألیفی و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.