عامل‌های منطقی

عامل‌های منطقی

توضیحات

در جلسه هفتم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «عامل‌های منطقی»، فصل هفتم درس هوش مصنوعی مرور می‌شود و نکات کنکوری آن یادآوری شده و تست‌های کنکور و تألیفی مربوطه حل می‌شود. عامل‌های مبتنی بر دانش، منطق، استنتاج، منطق گزاره‌ای و نحو و معنا، روش‌های استنتاج، اثبات قضیه در منطق گزاره‌ای و هم‌ارزی و ولید بودن، قضیه استنتاج، ارضاپذیری و قوانین استنتاج، رزولوشن، الگوریتم رزولوشن، کلازهای هورن و عبارات معین، زنجیره‌سازی جلورو و عقب‌رو، استنتاج از طریق ارضاپذیری، جستجوهای محلی یادآوری و مرور می‌شود و در انتها 35 تست مهم هوش مصنوعی تألیفی و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.