مسائل ارضای محدودیت

مسائل ارضای محدودیت

توضیحات

در جلسه ششم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «مسائل ارضای محدودیت»، فصل ششم درس هوش مصنوعی مرور می‌شود و نکات کنکوری آن یادآوری شده و تست‌های کنکور و تألیفی مربوطه حل می‌شود. تعریف مسائل ارضای محدودیت، گراف محدودیت، انواع محدودیت، هیوریستیک‌های ترتیب‌دهی، فیلتر کردن، فیلتر کردن فوروارد چکینگ، سازگاری یال و الگوریتم سازگاری یال (𝐴𝐶 − 3)، سازگاری مسیر، سازگاری مرتبه K، محدودیت‌های عمومی، عقبگرد هوشمندانه، جستجوی محلی برای CSPها، ساختار مسائل، حل مسائل درختی یادآوری و مرور می‌شود و در انتها یک تمرین چند قسمتی و 24 تست مهم هوش مصنوعی تألیفی و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.