مفاهیم یادگیری ماشین

مفاهیم یادگیری ماشین

توضیحات

در جلسه دوازدهم نکته و تست هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «مفاهیم یادگیری ماشین»، مبحث «یادگیری ماشین» از درس هوش مصنوعی مرور می‌شود و نکات کنکوری آن یادآوری شده و تست‌های مربوطه حل می‌شود. در این جلسه مفاهیمی مانند یادگیری ماشین، یادگیری مدل‌های احتمالی، یادگیری نظارت شده (supervised) و یادگیری بدون نظارت unsupervised، الگوریتم بیز ساده، تخمین پارامتر، زوش MLE، صاف کردن (Smoothing)، Overfitting، صاف کردن لاپلاس (Laplace Smoothing)، درخت تصمیم و آنتروپی یادآوری و مرور می‌شود و در انتها 5 تست تألیفی در این موارد مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.