حل مسئله به کمک جستجو (1)

حل مسئله به کمک جستجو (1)

توضیحات

در جلسه دوم نکته و تست هوش مصنوعی استاد محمد انصاری با عنوان «حل مسئله به کمک جستجو (1)»، بخش اول از فصل سوم درس یعنی «حل مسئله به کمک جستجو» مرور می‌شود. مطالب فصل سوم به چهار بخش تقسیم می‌شود: 1) فرموله‌سازی مسائل جستجو 2) الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه 3) الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه 4) ویژگی‌ها و نحوه طراحی توابع هیوریستیک. در این جلسه بخش اول این فصل شامل 1) فرموله‌سازی مسائل جستجو 2) الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه مرور شده و تست های مربوطه حل خواهد شد. تعداد 25 تست که 16 مورد آن تست های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و 9 مورد آن تست های غنی تألیفی است مطرح و حل تشریحی آن ارائه می گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.