برنامه‌ریزی کلاسیک

برنامه‌ریزی کلاسیک

توضیحات

در جلسه دهم نکته و تست هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «برنامه‌ریزی کلاسیک»، فصل دهم درس هوش مصنوعی مرور می‌شود و نکات کنکوری آن یادآوری شده و تست‌های کنکور و تألیفی مربوطه حل می‌شود. در این جلسه تعریف برنامه‌ریزی کلاسیک، زبانPDDL، پیچیدگی مسائل برنامه‌ریزی، جستجوی جلورو، جستجوی عقبرو، استفاده از هیوریستیک‌ها، گراف برنامه‌ریزی، میوتکس‌ها، الگوریتم GRAPHPLAN، تبدیل برنامه‌ریزی به ارضاپذیری، برنامه ریزی جزئی و الگوریتم POP یادآوری و مرور می‌شود و در انتها 18 تست مهم هوش مصنوعی تألیفی (5 تست) و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات (13 تست) مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
900,000 تومان720,000 تومان

نکته و تست هوش مصنوعی

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.