حافظه مجازی (3)

حافظه مجازی (3)

توضیحات

در جلسه چهاردهم (آخر) نکته و تست سیستم عامل دکتر حقیقت با عنوان «حافظه مجازی (3)»، بخش سوم (آخر) از فصل هشتم (آخرین فصل) درس سیستم عامل مرور می‌شود و همه نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 14 تست منتخب کنکور و تألیفی مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد. در این دوره از نکته و تست جمعاً 268 تست پر بار و غنی سیستم عامل که اغلب تست‌های کنکور و بعضاً تغییر یافته غنی شده آنها بود، به صورت کاملاً تشریحی و مبتنی بر نکات تکمیلی حل شد، بر خلاف ادوار گذشته که در همین مدت 180 تست حل می‌شد. این دوره نیز مثل همه دوره ها و فیلم‌ها حاکی از 50 درصد رشد در حجم مطالب ارائه شده در پرلایک است (مضاف بر کیفیت ارائه). امید است به لطف خدا مثمر ثمر واقع شود.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان800,000 تومان

نکته و تست سیستم عامل

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.