هم‌روندی، شرایط رقابتی، انحصار متقابل

هم‌روندی، شرایط رقابتی، انحصار متقابل

توضیحات

در جلسه هفتم نکته و تست سیستم عامل دکتر حقیقت با عنوان «هم‌روندی، شرایط رقابتی، انحصار متقابل»، بخش اول از فصل چهارم درس سیستم عامل، مرور می‌شود و همه نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 10 تست منتخب شامل تست‌های منتخب دهه 80 و کلیه تست‌های دهه 90 کنکور مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات (7 تست) و نیز 3 تست تألیفی مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان800,000 تومان

نکته و تست سیستم عامل

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.