فصل سوم: ج) زمان‌بندی (1)

فصل سوم: ج) زمان‌بندی (1)

توضیحات

در جلسه پنجم نکته و تست سیستم عامل دکتر حقیقت با عنوان «زمانبندی (1)»، بخش سوم از فصل سوم درس سیستم عامل، مرور می‌شود و همه نکات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و 24 تست منتخب شامل تست‌های منتخب دهه 70 و دهه 80 و کلیه تست‌های دهه 90 کنکور مهندسی کامپیوتر مطرح و در هر مورد نکات مربوطه بیان شده و حل کاملاٌ تشریحی و تحلیلی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,000,000 تومان800,000 تومان

نکته و تست سیستم عامل

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.